Wybrane realizacje firmy EL SERWIS z ubiegłych lat:

2015
– Wojskowa Akademia Techniczna, Strzelnica WAT, ul. Kocjana 10, Warszawa (budynek tarczowni)
/całkowita wymiana instalacji elektrycznej w budynku tarczowni/

– Huawei Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 50, Warszawa (Tulipan House)
/przebudowa instalacji elektrycznej, oświetlenia, zasilania serwerów w siedzibie firmy HUAWEI Polska sp. z o.o./

– Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20, Warszawa
/wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sanitarnych w hali głównej na terenie Zakładu Naprawy Tramwajów T-3/

– Jednostka Wojskowa JW2063, ul. Piłsudskiego 4, Warszawa
/remont instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach budynku nr 2 na terenie kompleksu wojskowego K-3596, montaż instalacji wentylacji mechanicznej/

– VEOLIA Warszawa
/montaż instalacji AKPiA węzłów cieplnych w 24 budynkach mieszkalnych (Aleja Solidarności, Podskarbińska, Bednarska). Prace wykonane w ramach projektu: „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – URP/SPPW/2.1.2/KIK/6”/
projekt zrealizowany we współpracy z firmą PEC SERWIS, ul. Starzyńskiego 7, Siedlce

2014
– Jednostka Wojskowa JW1131, Mińsk Mazowiecki
/wymiana instalacji elektrycznej w budynku 135/K-6031/

– SPZOZ Kałuszyn – Budynek Diagnostyczno-Leczniczy, ul. Warszawska 50, Kałuszyn
/kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i wentylacji mechanicznej/

– Szpital Grochowski k, ul. Grenadierów 51/52, Warszawa
/przebudowa instalacji elektrycznych wybranych pomieszczeń pawilonu nr IV na potrzeby bufetu gastronomicznego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej kuchni/

– Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Popiełuszki 8, Siedlce
/wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej hali sportowej/

– DALKIA Warszawa
/montaż instalacji AKPiA węzłów cieplnych w 13 budynkach mieszkalnych (Nowolipki, Andersa, Rakowiecka). Prace wykonane w ramach projektu: „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – URP/SPPW/2.1.2/KIK/6”/
projekt zrealizowany we współpracy z firmą PEC SERWIS, ul. Starzyńskiego 7, Siedlce

– Sklep firmowy CSV, ul. Połczyńska 51, Warszawa
/wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej/

2013
– Instytut Chemii Fizycznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa
/remont generalny instalacji elektrycznych w 7 laboratoriach/

– Ministerstwo Obrony Narodowej, Aleja Niepodległości 218, Warszawa
/wykonanie instalacji elektrycznych, SSWIN, KD w pomieszczeniach zintegrowanej kancelarii jawnej/

– Gmina Mrozy
/wykonanie instalacji elektrycznych zasilających wiaty handlowe, linii kablowych oświetlenia terenu, montaż słupów oświetleniowych; prace wykonane w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska gminnego”

– Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie, ul. Sierakowskiego 13
/wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach apteki szpitalnej/

– DALKIA Warszawa
/montaż instalacji AKPiA węzłów cieplnych w 29 budynkach mieszkalnych (Biskupia, Makowska, Popiełuszki, Wyspiańskiego, Zbaraska). Prace wykonane w ramach projektu: „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – URP/SPPW/2.1.2/KIK/6”/
projekt zrealizowany we współpracy z firmą PEC SERWIS, ul. Starzyńskiego 7, Siedlce

– Teatr Studio, PKIN Warszawa
/montaż systemu klap pożarowych w ramach zadania inwestycyjnego „przebudowa modelatorni w teatrze Studio im. St. Witkiewicza w Warszawie na salę prób”/

2012
– Komenda Miejska Policji w Siedlcach, ul. Starowiejska 66, Siedlce
/montaż instalacji elektrycznej sterującej pracą termozaworów budynków A i B/

– Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Biuro Geodezji i Kartografii, ul. Marszałkowska 77/79, Warszawa
/montaż systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej/

– Komisariat Policji, ul. Umińskiego 22, Warszawa
/wykonanie instalacji elektrycznej oraz SSP pomieszczeń komisariatu/

– Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., ul. Woronicza 27, Warszawa
/wykonanie instalacji elektrycznej pomieszczeń zakładu R3 oraz wentylacji mechanicznej/

2011
– Salon Firmowy i Serwis CITROEN Polska sp. z o.o., ul. Puławska 338, Warszawa
/remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach ekspozycji/

– Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, Warszawa (budynek H2)
/wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kliniki choroby wieńcowej/

– TK TELEKOM sp. z o.o., ul. Kijowska 12, Warszawa
/remont instalacji elektrycznych pomieszczeń biurowych/

– Budynek Biurowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, ul. Niecała 2, Warszawa (III piętro)
/wykonanie instalacji elektrycznych zasilających systemy klimatyzacji VRF Fujitsu/

– Szkoła Główna Handlowa, Dom Studenta nr 1 „Sabinki”, Aleja Niepodległości 147
/wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pionów sanitarnych/

2010
– Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa
/remont generalny instalacji elektrycznych w 40 laboratoriach, wymiana głównych WLZ, montaż rozdzielnicy głównej budynku/

– Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, Warszawa (pomieszczenia centrum operacyjnego tworzonego na potrzeby EURO 2012)
/wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i klimatyzacji/

– Fundacja SHALOM, ul. Andersa 15, Warszawa
/remont generalny instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej/

poza tym w latach wcześniejszych:
– Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, Warszawa
/kompleksowe wykonanie instalacji AKPIA węzła cieplnego budynku/

– Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, Warszawa
/kompleksowe wykonanie instalacji AKPIA węzła cieplnego budynku/

– Szkoła Podstawowa nr 336, ul. Małcużyńskiego 4, Warszawa
/generalny remont instalacji elektrycznych i montaż instalacji wentylacji bloku żywieniowego/

– Poradnia Ortopedyczna Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa, ul. Długa 40/42, Konstancin
/wykonanie instalacji elektrycznych i wentylacji mechanicznej pomieszczeń przychodni/

– Budynek Usługowy – siedziba firmy EVER CLEAN, ul. Arkuszowa 39, Warszawa
/kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych nowego budynku/

– Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, Warszawa
/wykonanie instalacji elektrycznych i wentylacji mechanicznej wybranych pomieszczeń/

– Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, Warszawa
/wykonanie instalacji elektrycznych powstającej pracowni tomografii i RTG/